• Wdrożenie kompleksowego rozwiązania zgodnego z RODO

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania zgodnego z RODO

Stworzenie portalu do konsolidacji danych osobowych z wielu systemów
Wdrożenie kompleksowego rozwiązania zgodnego z rozporządzeniem RODO poprzez konsolidację danych osobowych z wielu systemów na portalu spełniającym wymagania rozporządzenia RODO, zbudowanym w oparciu o rozwiązanie MDM Informatica.
Dysponując skonsolidowanym źródłem informacji o prawach do danych, firma ma pewność, że spełnia wymagania rozporządzenia RODO.
Implementing a comprehensive solution to GDPR by consolidating personal data from multiple systems on a GDPR compliant portal, built on the solution on Informatica MDM. With a consolidated source of data rights information the company can be confident that it is GDPR compliant.
Implementing a comprehensive solution to GDPR by consolidating personal data from multiple systems on a GDPR compliant portal, built on the solution on Informatica MDM. With a consolidated source of data rights information the company can be confident that it is GDPR compliant.

Bezpieczeństwo

Skuteczność

Pojedynczy widok

Informatica as a partner
Informatica as a partner
Partnerzy
Informatica
Firma Informatica z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to firma zajmująca się danymi i oprogramowaniem, która ostatnio skupiła się na transformacji chmury. Firma oferuje podejście niezależności od chmury, które umożliwia przechowywanie dowolnych danych na dowolnej platformie, w dowolnej chmurze, dla dowolnego użytkownika w środowiskach wielochmurowych i wielohybrydowych. Dzięki podejściu z małą ilością kodu / bez kodu firmy mogą uzyskać szybki dostęp do nowoczesnych analiz i sztucznej inteligencji w chmurze, aby szybciej generować informacje biznesowe. Informatica obsługuje około 9600 klientów na całym świecie.

Wyzwanie

Wyzwanie

Przyjęcie podejścia strategicznego do praw do danych

Zadanie

Zadanie

Potrzeba stworzenia najlepszego możliwego zbioru danych klientów (złoty rekord)

Korzyść

Korzyść

Zapewnienie zgodności z RODO

Pobierz – to tylko jedno kliknięcie

  • Historia sukcesu

    Wdrożenie kompleksowego rozwiązania zgodnego z RODO

Expertenteaser_Testing_2000x680px.jpg
Jacek Kudłacz
Senior Business Development Manager
Kontakt