• Duży europejski bank modernizuje technologię ryzyka kredytowego i zapewnia ponad 10 mln € oszczędności

Duży europejski bank modernizuje technologię ryzyka kredytowego i zapewnia ponad 10 mln € oszczędności

Wiodący bank inwestycyjny realizuje wieloletni program przekształcający jego zdolność do globalnego zarządzania ryzykiem kredytowym
W ramach wieloletniego programu przekształceń bank zwrócił się do GFT o pomoc przy wdrażaniu mikrousług, przebudowie kilku aplikacji kredytowych o kluczowym znaczeniu dla działalności oraz przegląd jego zdolności przechowywania danych i zarządzania nimi. Obecnie ukończony, projekt zapewni ponad 10 mln € oszczędności, znacząco poprawi pozycję banku w zakresie spełniania wymagań prawnych oraz zwiększy jego wydajność o 10%.
gft-key-visual-credit-risk.jpg
Game changer

Chmura - poszerz swoje horyzonty

Nie każdy ma taki sam start. Przejdź swoją ścieżkę transformacji do chmury we własnym tempie i upewnij się, że masz u boku doświadczonego przewodnika.
Pokaż więcej