Bezpieczny rurociąg dostarczania Terraform – najlepsze praktyki. Część 1/2

Choć wciąż bardzo młody (wersja 0.12), Terraform stał się już wiodącym rozwiązaniem w obszarze Infrastruktura jako Kod.
04. marca 2020
Master secure Terraform delivery pipelines with best practices! Part 1 insights await on our blog. Strengthen your workflow.
Master secure Terraform delivery pipelines with best practices! Part 1 insights await on our blog. Strengthen your workflow.
Piotr Gwiazda.png
Piotr Gwiazda
Head of Cloud Practise
Czas czytania
Minuty
Udostępnij artykuł
Wraz z początkiem ery chmury, potrzeba automatyzacji infrastruktury chmurowej stała się niezbędna.

Dlaczego potrzebny jest bezpieczny rurociąg Terraform?

gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part1-1.png

Wymagania niefunkcjonalne

Wdrażanie bezpiecznego potoku Terraform

Backendy Terraforma

Podziel na wiele projektów

gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part1-2.png

Obsługuj środowiska oddzielnie

Organizuj w moduły

Zbuduj rurociąg terraformowy za pomocą CI/CD

gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part1-4.png
gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part1-3.png