Interoperability key to unlocking potential of regulated digital payments

Enabling efficient digital payments using CBDCs
26. września 2023
Unlock the potential of regulated digital payments with interoperability! Discover insights on our website. Embrace seamless financial transactions.
Unlock the potential of regulated digital payments with interoperability! Discover insights on our website. Embrace seamless financial transactions.
David_Creer_1000x1000px12.png
David Creer
Globalny lider ds. rozproszonego rejestru (DLT), kryptowalut i E-money
Czas czytania
Minuty
Udostępnij artykuł
As the world grapples with high inflation, rising interest rates and the threat of recession, it would be easy to lose sight of the growing risk of deglobalisation. It is being fuelled by the spread of growing geopolitical tensions and the disruption Covid-19 has brought to the world’s supply chains.

The scope for efficiency gains is enormous.

Three ways to interoperability

Czy czekasz na kolejną fazę rewolucji cyfrowej?

Dowiedz się, jak zacząć korzystać z pieniędzy elektronicznych, walut wirtualnych i technologii rozproszonego rejestru.

Interoperacyjna infrastruktura płatności dla walut cyfrowych przyszłości

Przyszłość pieniędzy jest cyfrowa, regulowana i interoperacyjna, ale przyjęcie takich rozwiązań na szeroką skalę wymaga nowej infrastruktury. Universal Digital Payments Network (UDPN) to szkielet komunikacyjny, którego podstawą jest DLT.
Koncentruje się na zapewnieniu interoperacyjności pomiędzy szybko wrastającą liczbą różnych regulowanych stablecoinów, a w przyszłości również CBDC, i bezproblemowej łączności pomiędzy dowolnym systemem IT przedsiębiorstwa a regulowanymi walutami cyfrowymi. UDPN zapewnia niższe koszty płatności w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, jak również szybką płynną dystrybucję regulowanych walut cyfrowych.

A decentralised approach