Non fungible tokens could kickstart loyalty programme renaissance?

07. listopada 2022
Are non-fungible tokens reinventing loyalty programs? Explore insights on our blog. Discover the future of customer rewards.
Are non-fungible tokens reinventing loyalty programs? Explore insights on our blog. Discover the future of customer rewards.
gft-contacts-olivier-truquet.png
Olivier Truquet
APAC Blockchain Lead
Czas czytania
Minuty
Udostępnij artykuł
NFTs offer novel ways to reward customers, build brand loyalty and engage new communities

Pionier blockchain: VP Bank wkracza w nowe ...

gft-seo-image-success-story-vp-bank.jpg
VP Bank, z siedzibą w Liechtensteinie, może już swobodnie tokenizować fizyczne aktywa. Obrazy, zegarki i inne przedmioty kolekcjonerskie mogą być od tej pory bezpiecznie zarządzane, udostępniane i przekazywane wraz z odpowiednimi prawami własności. Stało się to możliwe dzięki bezpiecznemu rozwiązaniu tokenizacji aktywów, opracowanemu przez GFT, który pozwala na integrację z podstawowym systemem bankowym. W tym celu wykorzystywane są tokeny w blockchain.

How should NFTs be used in loyalty programmes?