Non fungible tokens could kickstart loyalty programme renaissance?

07. listopada 2022
Are non-fungible tokens reinventing loyalty programs? Explore insights on our blog. Discover the future of customer rewards.
Are non-fungible tokens reinventing loyalty programs? Explore insights on our blog. Discover the future of customer rewards.
1481.jpg
Olivier Truquet
APAC Blockchain Lead
Czas czytania
Minuty
Udostępnij artykuł
NFTs offer novel ways to reward customers, build brand loyalty and engage new communities

Pionier blockchain: VP Bank wkracza w nowe ...

gft-seo-image-success-story-vp-bank.jpg
VP Bank, z siedzibą w Liechtensteinie, może już swobodnie tokenizować fizyczne aktywa. Obrazy, zegarki i inne przedmioty kolekcjonerskie mogą być od tej pory bezpiecznie zarządzane, udostępniane i przekazywane wraz z odpowiednimi prawami własności. Stało się to możliwe dzięki bezpiecznemu rozwiązaniu tokenizacji aktywów, opracowanemu przez GFT, który pozwala na integrację z podstawowym systemem bankowym. W tym celu wykorzystywane są tokeny w blockchain.

How should NFTs be used in loyalty programmes?