Bezpieczny rurociąg dostarczania Terraform – najlepsze praktyki. Część 2/2

Ta część będzie dotykać zagadnień związanych z testowaniem infrastruktury, zgodnością jako kodem i bezpieczeństwem jako tematami kodu.
12. marca 2020
Continue mastering secure Terraform delivery pipelines! Part 2 insights now available on our blog. Strengthen your workflow further.
Continue mastering secure Terraform delivery pipelines! Part 2 insights now available on our blog. Strengthen your workflow further.
Piotr Gwiazda.png
Piotr Gwiazda
Head of Cloud Practise
Czas czytania
Minuty
Udostępnij artykuł
Ta część będzie dotykać zagadnień związanych z testowaniem infrastruktury, zgodnością jako kodem i bezpieczeństwem jako tematami kodu.

Ciągła zgodność

gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part2-1.png

Weryfikacja przed wdrożeniem (w czasie kompilacji)

Weryfikacja po wdrożeniu (runtime)

Wbudowane narzędzia polityki w chmurze

Konfiguracja i wieża kontrolna AWS

gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part2-4.png

Centrum zasad i zabezpieczeń platformy Azure

gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part2-5.png
gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part2-6.png

Forseti i Google Cloud Security Command Center

gft-image-blog-secure-terraform-delivery-pipeline-part2-7.png

Polityka stron trzecich jako narzędzia Kodeksu

Streszczenie