Data Vault 2.0 jako nowa metodyka projektowania i implementowania hurtowni danych

Czy Data Vault 2.0 jest właściwą odpowiedzią na dzisiejsze wymagania dotyczące procesowania, analizowania oraz raportowania danych?
15. kwietnia 2019
Unlock the power of Data Vault 2.0! Explore a cutting-edge methodology for data warehousing. Learn more on our blog.
Unlock the power of Data Vault 2.0! Explore a cutting-edge methodology for data warehousing. Learn more on our blog.
gft-image-author-arkadiusz-kasprzak.jpg
Arkadiusz Kasprzak
Data Architect
Czas czytania
Minuty
Udostępnij artykuł
Czy Data Vault 2.0 jest właściwą odpowiedzią na dzisiejsze wymagania dotyczące procesowania, analizowania oraz raportowania danych? Jak metodyka ta wpisuje się w istniejące rozwiązania?

Czym jest Data Vault 2.0?

Architektura

Rysunek 1: Architektura Data Vault 2.0 (źródło: „Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0” M. Olschimke, D. Linstedt)

Modelowanie struktur zgodnie z DV 2.0

Rysunek 2: Przykładowy model
Figure 3: Instruments, Listings and Execution Venue
Rysunek 4: Model instrumentów z uwzględnieniem produktów

Kimball vs Inmon vs Data Vault

Podsumowanie