Znajdź najlepsze narzędzie CI/CD

Aby pomóc Ci w dokonaniu wyboru, przygotowałem raport zawierający zestawienie 24 najpopularniejszych narzędzi CI/CD.
31. marca 2022
Discover the ultimate CI/CD tool for your project. Unleash efficiency with insights from our blog. Find your perfect fit!
Discover the ultimate CI/CD tool for your project. Unleash efficiency with insights from our blog. Find your perfect fit!
gft-image-author-patrycjusz-czerniga.jpg
Patrycjusz Czerniga
Senior Devops engineer
Czas czytania
Minuty
Udostępnij artykuł
Obecnie przedsiębiorstwa muszą szybko dostosowywać się do aktualnych warunków rynkowych. W rezultacie działy IT musiały dostosować się do tych wymagań, co spowodowało, że dotychczasowe praktyki nie są już akceptowane.

Legenda do raportu

1. Jenkins

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-jenkins.png

2. GitLab

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-gitlab.png

3. CircleCI

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-circleci.png

4. AWS CodePipeline

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-aws-pipeline.png

5. Azure Pipelines

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-azure_pipelines.png

6. GCP Cloud Build

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-google-build.png

7. TeamCity

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-team-city.png

8. Bamboo

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-bamboo.png

9. Bitbucket Pipelines

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-bitbucket-pipeline.png

10. Buddy

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-buddy.png

11. Travis CI

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-travis-ci.png

12. Codeship

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-codeship.png

13. GoCD

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-gocd.png

14. Semaphore

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-semaphore.png

15. Codemagic

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-codemagic.png

16. Buildbot

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-buildbot.png

17. GitHub Actions

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-githubaction.png

18. Concourse

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-concourse.png

19. Tekton

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-tekton.png

20. Drone

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-drone.png

21. Harness

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-harness.png

22. Argo CD

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-argo.png

23. Flux

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-flux.png

24. Spinnaker

gft-image-blog-find-your-best-ci-cd-tool-logo-spinnaker.png