gft-image-green-bond-17-bearb.jpg
  • Wieczna zieleń

Wieczna zieleń

Blockchain to nowe podejście do wyzwań szybko rosnącego rynku zielonych obligacji.
Zarządzanie zielonymi obligacjami
Odkryj, jak platforma oparta na połączeniu blockchain, inteligentnych kontraktów, internetu rzeczy, technologii chmury i cyfrowych aktywów może zaoferować procesy i mechanizmy do zainstalowania infrastruktury cyfrowej.
Download paper
David Creer
Globalny lider ds. rozproszonego rejestru (DLT), kryptowalut i E-money
GFT
Niezmienne fakty w całym cyklu życia
Greenbond-Step-1.jpg
Dbałość o to, że wszystkie strony korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym budzi zaufanie wśród inwestorów i interesariuszy, którzy mają pewność co do pochodzenia zielonych danych.
Widoczność danych w czasie rzeczywistym
Greenbond-Step-2.jpg
W trakcie cyklu życia obligacji pomiędzy stronami dochodzi do wymiany ogromnej ilości informacji. Platforma DLT usprawnia i upraszcza ten proces oraz zapewnia "złote źródło prawdy", które jednocześnie służy wszystkim zainteresowanym.
Zautomatyzowane przepływy pracy
Greenbond-Step-3.jpg
Zwiększenie efektywności - emisja obligacji jest bardzo złożonym i czasochłonnym procesem, który obejmuje kilka etapów. DLT usprawnia i standaryzuje wszystkie aspekty procesu emisji obligacji.
Point of View
Wieczna zieleń - blockchain redefiniuje zarządzanie zielonymi obligacjami
Dowiedz się więcej o nowej erze zielonych inwestycji, charakteryzującej się zaawansowaną automatyzacją, całkowitą przejrzystością i przełomowym produktem finansowym dla inwestorów detalicznych.
Pobierz teraz