gft-image-green-bond-17-bearb.jpg
  • Zrównoważone finansowanie

Zrównoważone finansowanie

Blockchain to nowe podejście do wyzwań szybko rosnącego rynku zielonych obligacji.
Odkryj, jak platforma oparta na połączeniu blockchain, inteligentnych kontraktów, internetu rzeczy, technologii chmury i cyfrowych aktywów może zaoferować procesy i mechanizmy do zainstalowania infrastruktury cyfrowej.
Download paper
David Creer
Globalny lider ds. rozproszonego rejestru (DLT), kryptowalut i E-money
GFT

Niezmienne fakty w całym cyklu życia

Greenbond-Step-1.jpg
Dbałość o to, że wszystkie strony korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym budzi zaufanie wśród inwestorów i interesariuszy, którzy mają pewność co do pochodzenia zielonych danych.

Widoczność danych w czasie rzeczywistym

Greenbond-Step-2.jpg
W trakcie cyklu życia obligacji pomiędzy stronami dochodzi do wymiany ogromnej ilości informacji. Platforma DLT usprawnia i upraszcza ten proces oraz zapewnia "złote źródło prawdy", które jednocześnie służy wszystkim zainteresowanym.

Zautomatyzowane przepływy pracy

Greenbond-Step-3.jpg
Zwiększenie efektywności - emisja obligacji jest bardzo złożonym i czasochłonnym procesem, który obejmuje kilka etapów. DLT usprawnia i standaryzuje wszystkie aspekty procesu emisji obligacji.
Point of view

Wieczna zieleń - blockchain redefiniuje zarządzanie zielonymi obligacjami

Dowiedz się więcej o nowej erze zielonych inwestycji, charakteryzującej się zaawansowaną automatyzacją, całkowitą przejrzystością i przełomowym produktem finansowym dla inwestorów detalicznych.
Pobierz teraz