• Dyrektywa o sygnalistach

Dyrektywa o sygnalistach

7 października 2019 roku Rada Europy w UE przyjęła Dyrektywę o Sygnalistach. Regulacja dotyczy wszystkich pracodawców, zarówno firm prywatnych, jak i instytucji publicznych, zatrudniających co najmniej 50 osób. Dyrektywa musi zostać wprowadzona w każdym państwie członkowskim w dwóch etapach. Pierwszy, dotyczący firma zatrudniających 250 i więcej osób, zakończył się 17 grudnia 2021 r. Drugi, obejmujący podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników – ma potrwać do grudnia 2023 r.
Sygnalista to osoba, która zgłasza zauważone nieprawidłowości w firmie lub instytucji publicznej, w której pracuje lub z którą współpracuje. Jej głównym celem jest ochrona interesu publicznego albo dobrego imienia instytucji, a nie własna korzyść. Sygnalista działa w dobrej wierze, czyli ma dobre intencje.
Cloud is a major pillar of digital transformation. Discover how banks are using hybrid and multicloud to digitalise core processing progressively.
Cloud is a major pillar of digital transformation. Discover how banks are using hybrid and multicloud to digitalise core processing progressively.
Zapoznaj się z raportem

Sygnalista pod ochroną

Sygnalista pod ochroną

Dyrektywa ma chronić sygnalistów przed akcjami odwetowymi oraz dawać poczucie bezpieczeństwa i w razie potrzeby – anonimowości. Reguluje też proces przyjmowania zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Kiedy pracownik jest postawiony przed dylematem, czy poinformować o tym, że jego pracodawca, kierownik, koleżanka lub kolega z pracy łamie prawo, zanim podejmie jakiekolwiek działanie, chce mieć pewność, że jemu nic nie zagraża.

Zapoznaj się z raportem

mockup.png
Anna Tomczyk
Lead Business Analyst
GFT