Zarząd

Członkowie Rady Administracyjnej
(od stycznia 2024 r.)
gft about us our location stuttgart
gft about us our location stuttgart
Dokumenty Ładu Korporacyjnego
  • Regulamin Zarządu, stan na grudzień 2015 r.

    (Applikacja/PDF, 295KB)

  • Regulamin Komisji Rewizyjnej, stan na grudzień 2022 r.

    (Applikacja/PDF, 295KB)