Zrównoważony rozwój

Nasz wkład w zrównoważony rozwój
GettyImages-1165881229_pattern2_web.jpg

Odpowiedzialne kształtowanie cyfrowej przyszłości

Postęp zrównoważonego rozwoju

Roczny raport niefinansowy przedstawia wszechstronne informacje na temat zrównoważonego rozwoju GFT oraz nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).
Spostrzeżenia

Nasze cele i działania

Działania dla klimatu

Niezależna inicjatywa „Cele o naukowych podstawach” (Science Based Target, SBTi) we wrześniu 2022 roku zatwierdziła nasze krótkoterminowe cele o naukowych podstawach dotyczące redukcji emisji. GFT Technologies zobowiązuje się do zmniejszenia emisji bezwzględnych GHG zakresu 1 i 2 o 50% do 2030 roku, w odniesieniu do poziomu wyjściowego w 2020 roku. GFT Technologies zobowiązuje się również do zmniejszenia emisji GHG zakresu 3 o 60% względem wartości dodanej w euro w tym samym okresie.

Rozwijanie talentów technologicznych na całym świecie

Promujemy talenty informatyczne i chcemy przyciągnąć więcej osób do sektora technologicznego - bez względu na to, czy pracują dla GFT czy też nie. Dlatego angażujemy się w rozwój technologii i edukację w tej dziedzinie.

Rozwój zrównoważony z założenia

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego rozwoju i stosowania technologii - zarówno pod względem ekologicznym, jak i etycznym.

Ład CSR

Dla nas zrównoważony Ład Korporacyjny oznacza długoterminowy rentowny rozwój - zgodny z naszymi celami dotyczącymi zagadnień środowiskowych i społecznych oraz realizowany wspólnie z naszymi interesariuszami.

Wyniki w zakresie ESG

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to wkład, jaki GFT wnosi w zrównoważony rozwój. Zagadnienia te pojmujemy jako obejmujące proces włączania aspektów ochrony środowiska, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) do naszej działalności biznesowej i strategii, przy jednoczesnej przejrzystej sprawozdawczości w tym zakresie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Marika Lulay
Dyrektor generalny
GFT Technologies SE

Zrównoważony rozwój w liczbach

50,2 t CO2e*


na 1 mln € przychodów

Ponad

80

narodowości

190


inicjatyw wolontariackich na rzecz projektu CSR "Rozwijanie talentów technologicznych na całym świecie"

0,00

€ strat

z tytułu postępowań sądowych dotyczących zachowań antykonkurencyjnych

Wyróżnienia i zobowiązania

ODKRYWAJĄC NASZE ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Odkryj nasze archiwum raportów niefinansowych