Ład CSR

Dla nas zrównoważony ład korporacyjny oznacza długoterminowy rentowny rozwój - zgodny z naszymi celami dotyczącymi zagadnień środowiskowych i społecznych oraz realizowany wspólnie z naszymi interesariuszami.
gft-corporate-governance
gft-corporate-governance
Pobierz

Poznaj nasze polityki

 • Polityka CSR Grupy GFT Wersja 1.2 (01/2023)

  944 KB

 • Polityka ochrony środowiska Grupy GFT Wersja 2.0 (12/2022)

  444 KB

 • Polityka zróżnicowania i włączania Grupy GFT Wersja 1.5 (12/2022)

  116 KB

 • Polityka ochrony danych Grupy GFT (wyciąg) Wersja 3.3 (12/2022)

  996 KB