• Windows on AWS

Windows on AWS

Security and reliability on the cloud
gft-key-visual-badge-aws-competency-windows.jpg

Jako wieloletni partner AWS, GFT posiada bogate doświadczenie w migracji systemu Windows do AWS, w szczególności z następujących zarządzanych przez AWS usług Microsoft:

Amazon EC2 na Microsoft Windows

AWS Directory Service na Microsoft Active Directory

Amazon WorkSpaces

Amazon RDS na SQL Server