With GFT's project portfolio management solution, you can efficiently plan, manage, and monitor your development projects.
With GFT's project portfolio management solution, you can efficiently plan, manage, and monitor your development projects.
  • Engenion

Engenion


Rozwiązanie GFT do zarządzania portfolio projektów umożliwia efektywne planowanie, zarządzanie i monitorowanie projektów rozwojowych dla celów podejmowania świadomych decyzji dla całego portfolio projektów w ramach jednej platformy oprogramowania.

Masz pytania? Z przyjemnością pomożemy.

Wyjątkowa logika danych projektowych

Inteligentne zarządzanie zasobami

Oszczędne podejście do budżetowania

Rzut okiem na funkcje Engenion

Zarządzanie czasem pracy

Administrowanie projektem

Zarządzanie zasobami

Administrowanie kosztami

Sprawozdawczość

Zarządzanie statusem projektu

Planowanie projektu

Administracja

Zarządzanie HR

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PORTFOLIO PROJEKTÓW