gft-visual-enterprise-ai-and-data-01.jpg

Enterprise AI & Data

Od czego najlepiej zacząć.
GFT AI.DA Marketplace

Twoja szybka droga do AI

___gft-key-visual-gft-aida-marketplace-teaser.4562973683885821667.jpg
Wdrażanie nowych aplikacji i usług wykorzystujących AI musi przebiegać szybko, z ograniczaniem ryzyka i zapewnieniem skalowalności, niezawodności, bezpieczeństwa i zgodności.

GFT AI.DA Marketplace to nasz zestaw narzędzi, który organizuje wszystkie elementy Twojej udanej podróży AI.

Masz pytania? Z przyjemnością pomożemy.

Dane

Kiedy doświadczenie tworzy rzeczywistość

Platforma wizualizacji danych

Dane są często opisywane jako nowy olej smarujący koła handlu i napędzający innowacje. Odkryj w jaki sposób to przedsiębiorstwo usług naftowych przekształciło swoje dane w złoto, utorowało drogę do bardziej ekologicznej produkcji i zaoszczędziło około 100 milionów $ w ciągu 4 lat.
Czytaj więcej

Fraud Detection wzrasta o 30%

Połączenie AI i zaawansowanej analityki, aby wprowadzić dynamiczne rozwiązanie Fraud Detection na europejski rynek ubezpieczeń. GFT przebudowało proces zapobiegania oszustwom na potrzeby włoskiej firmy ubezpieczeniowej i zwiększyło odsetek wykrywanych oszustw o 30% oraz wyniki codziennej sprawozdawczości w czasie rzeczywistym o 40%.
Czytaj więcej

Ewolucja nowoczesnej platformy danych

Nowe możliwości wykorzystywania danych i metody kształtowania ich architektury rozwijają się na naszych oczach. Dowiedz się, jak ewoluuje nowoczesna platforma danych i jaka jest nasza obecna pozycja w tej dziedzinie.
Czytaj więcej

Firma Schinko zwiększa wydajność o 20%

Aby doskonalić się w wielu obszarach i zapewniać przejrzystość pracownicy Schinko poświęcali bardzo wiele czasu na gromadzenie niekończących się danych. Dzięki wszechstronnemu wsparciu projektowemu ze strony GFT, austriacka firma podniosła jakość i zwiększyła produkcję. Wszystkie obszary produkcji producenta obudów Schinko GmbH są stopniowo podłączane do w pełni zintegrowanego cyfrowego systemu zarządzania produkcją. Zapewnia on przejrzystość produkcji oraz niezwłoczną interwencję w wymaganych przypadkach – również w sposób automatyczny.
Czytaj więcej

ZF obniża koszty energii dzięki zarządzaniu obciążeniami szczytowymi

Ceny energii nadal rosną, a szczytowe obłożenia szybko mogą stać się powodem bardzo kosztownego bólu głowy. W przypadku firmy przekroczenie umownie ustalonych obciążeń podstawowych już o jeden megawat może zwiększyć koszty energii elektrycznej o sześciocyfrową wartość. Korzystając z wdrożonej platformy IoT SPHINX OPEN, firma ZF wykorzystuje korzyści autonomicznego zarządzania szczytowymi obciążeniami, co doprowadziło do zrównoważonej obniżki kosztów energii.
Czytaj więcej
Generative AI

Czym jest generatywna AI?

Generatywna AI to kolejna faza rewolucji cyfrowej. Dowiedz się więcej na temat Generatywnej AI i odkryj, jak GFT może pomóc Ci wprowadzić w życie Twoją strategia AI.
Pokaż więcej