• Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel

Wszechstronne rozwiązanie zabezpieczeń natywne w chmurze
Rozwiązane problemy

Zgodność z wymaganiami prawnymi:

Banki potrzebują rozwiązania SIEM/SOAR. Microsoft Sentinel skutecznie redukuje te koszty.

Dostosowywanie się do zagrożeń:

W miarę, jak zmieniają się zagrożenia cybernetyczne, Microsoft Sentinel stosuje zaawansowane ML/AI w celu ich wykrywania i reagowania na nie.

Zoptymalizowana analiza:

Ogromny wolumen danych przetwarzanych przez zespoły SOC wymusza konieczność wprowadzenia zautomatyzowanego, precyzyjnie dostrojonego rozwiązania.

Złożone i nieefektywne zarządzanie:

Microsoft Sentinel wzmacnia dojrzałość organizacyjną zgodnie z ramami ENISA CSIRT (SIM3) oraz dostosowuje procesy reagowania na incydenty do Ram cyberbezpieczeństwa NIST.

Dlaczego Microsoft Sentinel?

We solve your problem
Who Benefits from Microsoft Sentinel?
Our commitment:
Meeting your needs:
Wartości oferowane przez Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel oferuje wszechstronne rozwiązanie SIEM/SOAR, w tym: