Explore the key visual for our design services, showcasing an abstract mix of blue and purple swirls. This image symbolizes the creative and innovative solutions we offer in design, capturing the essence of our unique approach to enhancing user experiences and delivering exceptional results.
Explore the key visual for our design services, showcasing an abstract mix of blue and purple swirls. This image symbolizes the creative and innovative solutions we offer in design, capturing the essence of our unique approach to enhancing user experiences and delivering exceptional results.
  • Zoptymalizuj wydajność strony

Zoptymalizuj wydajność strony

Wsparcie w ramach optymalizacji strony obejmuje szczegółową analizę i wprowadzenie kluczowych zmian zgodnie z wymaganiami klienta. Lepszy UX, szybsze ładowanie, poprawa wyników firmy.
Kompleksowo sprawdzamy kod aplikacji

Analiza strony

Proces optymalizacji zawsze zaczynamy od szczegółowej analizy kodu strony i architektury aplikacji. Do tego weryfikujemy wyniki w ramach wskaźników takich jak Core Web Vitals i sprawdzamy wydajność w realnych warunkach, śledząc od początku do końca, co dzieje się w przeglądarce po wejściu na stronę. Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby i współpracujemy z działami biznesowymi, by uzyskać pełny obraz oczekiwań i działać z pełną skutecznością.
GFT Services: How GFT can help your business. Simplify the complexity of technology management with GFT as your trusted partner.<br/>
GFT Services: How GFT can help your business. Simplify the complexity of technology management with GFT as your trusted partner.
Wdrażamy działania zwiększające wydajność

Optymalizacja wydajności

Po znalezieniu punktów krytycznych staramy się w jak największym stopniu poprawić wydajność aplikacji. Ograniczamy nieużywany kod, zmniejszamy liczbę elementów DOM, optymalizujemy korzystanie z bibliotek zewnętrznych i poprawiamy implementację oraz wielkość zasobów. Wdrażamy mechanizm lazy loading tam, gdzie jest to możliwe, a także wspieramy zarządzanie cache’owaniem i poprawiamy architekturę oraz kod.
Pomagamy Ci zadbać o klientów

Wdrożenie zmian

Wprowadzenie działań z zakresu optymalizacji pozwala znacznie poprawić User Experience, m.in. poprzez skrócenie oczekiwania na interakcję. Efekt ten wiąże się także ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa opuszczenia strony przez użytkownika przed ukończeniem ładowania. Do tego można liczyć na lepsze pozycjonowanie, co wpływa na zwiększenie ruchu na stronie, wzrost zainteresowania ofertą i budowanie zaufania klientów.
Discover 5 reasons to choose GFT for implementing FedNow on our US blog. Unlock the potential of real-time payments.
Discover 5 reasons to choose GFT for implementing FedNow on our US blog. Unlock the potential of real-time payments.