• Dzięki nowoczesnym technologiom Alper Seguros przygotowuje się do wzrostu

Dzięki nowoczesnym technologiom Alper Seguros przygotowuje się do wzrostu

Tworzenie innowacyjnej cyfrowej kultury firmy
Firma GFT przeanalizowała opcje i opracowała zrównoważony przypadek użycia dla strategicznego wprowadzenia rozwiązania Azure. Dostosowanie inwestycji technologicznych do celów biznesowych. Stworzono przełomową architekturę referencyjną, która zrewolucjonizowała sposób projektowania, budowania i wdrażania nowych projektów oraz zarządzania nimi.
GFT evaluated options and developed a sustainable use case for the strategic introduction of Azure. To align technology investments with business objectives. A breakthrough reference architecture was established to revolutionise the way new projects are designed, built, implemented and managed.
GFT evaluated options and developed a sustainable use case for the strategic introduction of Azure. To align technology investments with business objectives. A breakthrough reference architecture was established to revolutionise the way new projects are designed, built, implemented and managed.

Niższe koszty

Zwinność

Innowacyjność

gft-customers-alper-logo.svg
Klient
Alper Seguros
Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. to główny dostawca usług ubezpieczeniowych i usług związanych z zarządzaniem ryzykiem, działający na terenie całej Brazylii. Dzięki szerokiej gamie usług brokerskich firma oferuje ubezpieczenia od ryzyka korporacyjnego, korporacyjne świadczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia samochodowe i transportowe w różnych segmentach. Ogromna, zróżnicowana baza klientów firmy obejmuje zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.
Microsoft Azure as a strategic partner
Microsoft Azure as a strategic partner
Partnerzy
Microsoft Azure
Microsoft wspiera transformację cyfrową w świecie, którym rządzą dziś inteligentna chmura oraz urządzenia brzegowe.

Wyzwanie

Wyzwanie

Zadanie

Zadanie

Korzyść

Korzyść

Pobierz – to tylko jedno kliknięcie

  • Historia sukcesu

    Dzięki nowoczesnym technologiom Alper Seguros przygotowuje się do wzrostu