• Modernizacja podstawowej platformy ubezpieczeniowej

Modernizacja podstawowej platformy ubezpieczeniowej

Transformacja działalności Promutuel z nowym systemem podstawowym do zarządzania roszczeniami i polisami
Jeden z największych ubezpieczycieli od szkód w prowincji Quebec, firma Promutuel Insurance, oferowała ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe za pośrednictwem 24 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i planowała zredukować ich liczbę do 16. W ramach strategii transformacji biznesowej grupa poszukiwała jednego, nowoczesnego systemu zarządzania roszczeniami i polisami, który pomógłby wyeliminować uciążliwe dokumenty papierowe, usprawnić procesy biznesowe, obniżyć koszty i wesprzeć ambitną strategię rozwoju.
One of the largest damage insurers in Quebec, Promutuel Insurance provided property and casualty insurance through 24 mutual associations and planned to reduce this to16. As part of its business transformation strategy, the group sought a single, modern claims and policy management system that would help eliminate cumbersome paper, improve business processes, reduce costs and support an ambitious growth strategy.
One of the largest damage insurers in Quebec, Promutuel Insurance provided property and casualty insurance through 24 mutual associations and planned to reduce this to16. As part of its business transformation strategy, the group sought a single, modern claims and policy management system that would help eliminate cumbersome paper, improve business processes, reduce costs and support an ambitious growth strategy.

Poprawa wydajności

Optymalizacja procesów

Nagroda Guidewire za innowację

promutuel-crop.svg
Klient
Promutuel Insurance
Promutuel Insurance oferuje produkty ubezpieczeniowe pojazdów, domów, gospodarstw rolnych, biznesów, ubezpieczeń na życie i zdrowotnych. Świadczy je rezydentom Quebecu poprzez sieć 16 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Promutuel Insurance od swego powstania w 1852 roku specjalizuje się w ubezpieczeniach od szkód.
Guidewire Software as a strategic partner
Guidewire Software as a strategic partner
Partnerzy
Guidewire
Firma programistyczna Guidewire obsługuje platformę chmury dla ubezpieczycieli z zakresu ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Wyzwanie

Wyzwanie

Konsolidacja przetwarzania szkód i polis w obrębie jednej platformy strategicznej

Zadanie

Zadanie

Wykorzystanie technologii do wspierania biznesu w sukcesach

Korzyść

Korzyść

Działalność o uproszczonej, bardziej efektywnej organizacji, gotowa sprostać przyszłym wyzwaniom

Pobierz

  • Historia sukcesu

    Modernizacja podstawowej platformy ubezpieczeniowej