• DekaBank - replatformowanie z GFT

DekaBank - replatformowanie z GFT

Zmodernizowana aplikacja podstawowa
GFT modernizuje aplikację hosta DekaBanku opartą na języku Cobol, przenosząc ją na nowoczesną infrastrukturę z obsługą chmury i umożliwiając korzystanie z zalet nowoczesnych technologii, środowisk i architektur.
GFT is modernising DekaBank's Cobol-based host application by re-platforming it onto a modern, cloud-enabled infrastructure and enabling the benefits of modern technologies, environments and architectures.
GFT is modernising DekaBank's Cobol-based host application by re-platforming it onto a modern, cloud-enabled infrastructure and enabling the benefits of modern technologies, environments and architectures.

Poprawa wydajności

Efektywność kosztowa

Know-How

gft-customers-dekabank_logo.svg
Klient
DekaBank
DekaBank jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie papierów wartościowych należącym do grupy finansowej niemieckich kas oszczędnościowych. Wraz ze swoimi spółkami zależnymi tworzy Grupę Deka, która zapewnia klientom detalicznym i instytucjonalnym dostęp do szerokiej gamy produktów i usług inwestycyjnych. DekaBank jest silnie zakorzeniony w grupie Sparkassen-Finanzgruppe i dostosowuje swoją ofertę produktów i usług do wymagań swoich udziałowców i partnerów handlowych w branży papierów wartościowych.
Anubex-new.svg
Partnerzy
Anubex
Anubex to firma programistyczna z siedzibą w Belgii z międzynarodową bazą klientów. Firma specjalizuje się w modernizacji i migracji przestarzałych technologii. Dzięki szerokiej gamie wydajnych autorskich narzędzi i sprawdzonych metod Anubex obsługuje złożone migracje starszych aplikacji do natywnych nowoczesnych technologii z najlepszą możliwą szybkością i jakością, we w pełni zautomatyzowany sposób, bez zamrażania kodu i przerw w działalności. Wynikiem tego jest platforma gotowa do dalszej modernizacji i kolejnych innowacji.

Wyzwanie

Wyzwanie

Transformacja środowiska aplikacji opartego na hostach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji

Zadanie

Zadanie

Modernizacja aplikacji hosta opartej na języku Cobol poprzez opracowanie nowoczesnego środowiska docelowego, przeprowadzenie migracji i uruchomienie odpowiedniego oprogramowania

Korzyść

Korzyść

Zwiększona wydajność, większa efektywność i obniżone koszty

B. Gasnier
Project Manager
DekaBank
gft-customers-dekabank_logo.svg

Pobierz – to tylko jedno kliknięcie

  • Historia sukcesu

    DekaBank - replatformowanie z GFT