• Aktualne trendy w rozwiązaniu hybrydowym z użyciem chmury w usługach finansowych

Aktualne trendy w rozwiązaniu hybrydowym z użyciem chmury w usługach finansowych

Chmura przestała być domeną liderów i stała się podstawą sukcesu bankowości. Odkryj, w jaki sposób banki wykorzystują i planują wykorzystywać rozwiązania hybrydowe oraz wielochmurowe do przetwarzania danych.
Cloud is a major pillar of digital transformation. Discover how banks are using hybrid and multicloud to digitalise core processing progressively.
Cloud is a major pillar of digital transformation. Discover how banks are using hybrid and multicloud to digitalise core processing progressively.
Zwiększ tempo pracy dzięki wdrożeniu chmury oraz rozwiązania wielochmurowego

Bądź o krok przed innymi

Bądź o krok przed innymi

Zwiększ tempo pracy dzięki wdrożeniu chmury oraz rozwiązania wielochmurowego

Co napędza Twoją strategię chmurową?

Wnioski z niezależnego badania:

95%


banków wybiera chmurę, aby skrócić czas wprowadzania produktu

86%


banków będzie wykorzystywać chmurę do napędzania innowacji na dużą skalę

81%


banków planuje wykorzystywać chmurę do zoptymalizowania kosztów

48%


banków wybiera chmurę do uproszczenia infrastruktury IT

Czego należy się spodziewać w zakresie ewolucji chmury?