• Rekonstrukcja procesów zwalczających oszustwa z użyciem big data i SI

Rekonstrukcja procesów zwalczających oszustwa z użyciem big data i SI

Modułowy framework do badania podejrzanych spraw i wykrywania oszustw
Połączenie SI z zaawansowaną analizą dla dynamicznego wykrywania oszustw na europejskim rynku ubezpieczeń. Firma GFT zrekonstruowała procesy zwalczające oszustwa dla włoskiej firmy ubezpieczeniowej, co podniosło odsetek wykrywania oszustw o 30%, a wydajność codziennego raportowania w czasie rzeczywistym – o 40%.
Combining AI and advanced analytics to introduce dynamic fraud detection in the European insurance market. GFT re-engineered anti-fraud processes for an Italian insurance company and increased the rate of fraud detection by 30% and the performance in daily real-time reporting by 40%.
Combining AI and advanced analytics to introduce dynamic fraud detection in the European insurance market. GFT re-engineered anti-fraud processes for an Italian insurance company and increased the rate of fraud detection by 30% and the performance in daily real-time reporting by 40%.

Wydajność operacyjna

Technologia działająca w czasie rzeczywistym

Wyższa efektywność oceny punktowej

Partnerzy
Rulex
Założona w Stanach Zjednoczonych firma Rulex jest liderem w dziedzinie oprogramowania no-code, które służy do zarządzania danymi, uczenia maszynowego i optymalizacji. Przyjęcie unikalnego, opartego na logice podejścia do analiz predykcyjnych umożliwia ekspertom biznesowym i procesowym tworzenie i wdrażanie aplikacji SI bez programowania.
Rulex oferuje nowy sposób podejmowania decyzji biznesowych, który został przyjęty w wielu sektorach, w tym motoryzacyjnym, finansowym, w łańcuchu dostaw, edukacji, energetyce i opiece zdrowotnej.

Wyzwanie

Wyzwanie

Powstrzymanie oszustw na europejskim rynku ubezpieczeń

Zadanie

Zadanie

Wdrożenie rozwiązania łączącego gromadzenie danych i ocenę punktową w czasie rzeczywistym, reguły i modelowanie predykcyjne

Korzyść

Korzyść

Ubezpieczyciel majątkowy poprawił trafność identyfikacji podejrzanych roszczeń w zaledwie kilka miesięcy

Pobierz – to tylko jedno kliknięcie

  • Historie sukcesu

    Rekonstrukcja procesów zwalczających oszustwa z użyciem big data i sztucznej inteligencji

Czytaj więcej

Enterprise AI and Data

Stymuluj rozwój wykorzystując AI i dane

AI in action

Zapoznaj się z wybranymi rozwiązaniami i przypadkami zastosowania AI

Sztuczna inteligencja i dane

AI bez wielkiego szumu

Ubezpieczenia

Cyfrowa transformacja i specjalistyczna wiedza w dziedzinie ubezpieczeń

Blog

Dowiedz się więcej