• Bankowość w kryptowalutach

Bankowość w kryptowalutach

Płynąc na fali niepewności - jak banki powinny się pozycjonować w tym nowym środowisku, w którym kryptoaktywa są w coraz większym stopniu legalne, i który obszar powinien bank wybrać do prowadzenia działalności?
GFT Key Visual Thought Leadership Banking on Cryptocurrencies
GFT Key Visual Thought Leadership Banking on Cryptocurrencies
Dowiedz się więcej z najnowszego raportu

Bądź krok do przodu

Bądź krok do przodu

Raport

Bankowość w kryptowalutach - płynąc na fali niepewności

GFT Thought Leadership - Banking on Cryptocurrencies / Mockup
GFT Thought Leadership - Banking on Cryptocurrencies / Mockup
Expertenteaser_Testing_2000x680px.jpg
Michał Wasiak
Head of Blockchain Technology Incubator
Kontakt