• Raport Banking Disruption Index

Raport Banking Disruption Index

Wnioski z całego świata: Raport GFT na temat nawyków i preferencji klientów w sektorze bankowym, uwzględniający po raz pierwszy klientów z Polski.
Download the report
Marcin Myszkowski
FSI Offering Lead
GFT

Pobierz raport

Łukasz Fuja
Head of Marketing I ESG Lead
GFT

Ciekawe wnioski

Ciekawe wnioski
Wypełnij formularz i pobierz raport.

Raport Banking Disruption Index