• GreenCoding: nowa pionierska koncepcja w rozwoju oprogramowania

GreenCoding: nowa pionierska koncepcja w rozwoju oprogramowania

Przy tworzeniu kodu zazwyczaj zwraca się uwagę na efektywne wykorzystanie mocy przerobowych. A jeśli mogłoby ono również wspomagać osiąganie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju? W tym artykule przedstawiono nowe i bardziej przyjazne środowisku podejście do rozwoju oprogramowania.
Explore GreenCoding, GFT’s approach to sustainable software development that makes it possible for software to reduce energy use and greenhouse gas emissions.
Explore GreenCoding, GFT’s approach to sustainable software development that makes it possible for software to reduce energy use and greenhouse gas emissions.
Pobierz teraz

Bądź o krok przed innymi

Bądź o krok przed innymi

Pobierz teraz

Explore GreenCoding, GFT’s approach to sustainable software development that makes it possible for software to reduce energy use and greenhouse gas emissions.
Explore GreenCoding, GFT’s approach to sustainable software development that makes it possible for software to reduce energy use and greenhouse gas emissions.
GreenCoding in numbers

21%


Do 2030 roku technologie informacyjno-komunikacyjne mogą generować nawet 21% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną

2 dni


Zmniejszenie rozdzielczości obrazów ekranów w aplikacji bankowości mobilnej, z której korzysta 500 000 użytkowników, pozwoli zaoszczędzić 2 dni czasu operacyjnego rocznie

Do 99,9%


redukcja emisji CO2 dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk podczas szkolenia sieci AI

40%


Technologia uczenia maszynowego może ograniczyć potrzebę chłodzenia centrów danych o 40%

Poznaj szczegóły

Trzy filary koncepcji GreenCoding

The three pillars of GreenCoding.These pillars affect code in different ways, and each needs to be dealt with separately.
The three pillars of GreenCoding.These pillars affect code in different ways, and each needs to be dealt with separately.

Filary te w różny sposób wpływają na kod i do każdego z nich należy podejść w odrębny sposób.