• Opracowanie badawcze na temat wdrażania chmury

Opracowanie badawcze na temat wdrażania chmury

Chmura staje się stopniowo wiodącym środowiskiem, dlatego dobrze jest przytoczyć kilka faktów na temat postępów. Bądź na bieżąco z sytuacją i strategiami czołowych banków inwestycyjnych na świecie.
As cloud becomes mainstream, this independent survey evaluates the cloud adoption strategies of some of the world’s Tier 1 and Tier 2 investment banks.
As cloud becomes mainstream, this independent survey evaluates the cloud adoption strategies of some of the world’s Tier 1 and Tier 2 investment banks.
Wdrażanie chmury na światowych rynkach kapitałowych

Bądź o krok przed innymi

Bądź o krok przed innymi

Wdrażanie chmury na światowych rynkach kapitałowych

Jak wykorzystasz chmurę?

Wnioski z niezależnego badania:

80%


banków z listy Tier 1 w UE zastosuje model infrastruktury jako usługi

100%


banków w Ameryce Północnej zastosuje model platformy jako usługi

60%


banków z listy Tier 1 w UE zastosuje model oprogramowania jako usługi

Infografika

Czego należy się spodziewać w zakresie ewolucji chmury?

gft-cloud-infographic-mockup-dark-en.png
Expertenteaser_Testing_2000x680px.jpg
Jacek Kudłacz
Senior Business Development Manager

Kontakt