Niezależnie od upływu czasu aplikacje klasy mainframe obsługują kluczowe systemy i procesy każdej organizacji.

Platformy i aplikacje mainframe generują od 30% do 40% łącznych wydatków IT, przy czym koszty ogólne nieustannie rosną w tempie od 5% do 10% rocznie. Taka sytuacja zmusza firmy do określenia nowych praktyk, które będą służyć kontroli i obniżaniu kosztów.

Z naszego doświadczenia wynika, że standardowe usprawnienia techniczne w środowisku mainframe wykorzystują jedynie 25% łącznego potencjału optymalizacji. Dlatego podejście GFT obejmuje również aplikacje, które najbardziej zużywają zasoby.

Naszym celem jest pomoc klientom w osiągnięciu maksymalnej optymalizacji przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Jeśli nasza analiza nie doprowadzi do poprawy  wydajności systemów klasy mainframe, klient nie ponosi żadnych opłat.

Dlaczego warto optymalizować?

Systemy mainframe i powiązane aplikacje generują od 30% do 40% łącznych wydatków IT. Optymalizacja środowiska mainframe to główny czynnik umożliwiający obniżenie kosztów.

Dlaczego GFT?

Obniżenie kosztów

Osiągnięcie znacznych oszczędności przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

Optymalizacja wydajności i dostępności

Aby uwzględnić pełny koszt środowisk mainframe, zwracamy uwagę na aplikacje, a nie tylko na systemy.

Przejrzysty plan dostarczania rozwiązań

Sprawdzone metody oraz 20 lat doświadczenia.

More resources on Mainframe optimisation

Mainframe Optimisation

Oferta "Mainframe Downsizing"

Mainframe Optimisation

Oferta "Mainframe Downsizing"