Łódź na cyfrowej fali

Łódź na cyfrowej fali

Województwo łódzkie systematycznie buduje status programistycznego zagłębia Polski. Inwestorzy szczególnie doceniają dostępność wykwalifikowanej kadry oraz dobre połączenie komunikacyjne z pozostałymi częściami kraju. Ta kombinacja sprawia, że firmy z dużym potencjałem biznesowym chętnie zakładają tutaj swoje siedziby. Jedną z nich była Rule Financial, prężnie rozwijająca się spółka z branży IT. W 2007 roku zaczynała z czteroosobowym zespołem. Teraz, od stycznia 2015 roku, już pod szyldem GFT Polska i z załogą liczącą ponad 550 pracowników, zapowiada dalszy rozwój i dwukrotny wzrost zatrudnienia.

Centrum biznesu

Oprogramowanie dla 9 z 10 największych banków inwestycyjnych na świecie, klienci na nowojorskim Wall Street i w londyńskim „City” oraz bogate portfolio nowoczesnych projektów typu Big Data. Przedstawiciele GFT Polska przyznają, że ogromne znaczenie dla dynamicznego rozwoju miał przede wszystkim wybór Łodzi jako głównej lokalizacji siedziby na początku działalności firmy w Polsce. – Przewagą miasta jest przede wszystkim lokalizacja, dobra infrastruktura oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników. Dzięki bliskości stolicy możemy swobodnie rozwijać ogólnopolską sieć partnerów biznesowych, co przekłada się na budowanie coraz bardziej konkurencyjnej pozycji w kraju – wyjaśnia Piotr Kania, Dyrektor Zarządzający GFT Polska.

Integralny związek nauki i biznesu

Łódź to miejsce, w którym systematycznie postępuje integracja przedstawicieli biznesu i edukacji. Wyrazem dążeń do umocnienia i rozwoju lokalnego rynku IT, a także jego promocji w skali ogólnopolskiej, jest np. Klaster ICT. – W ciągu dwóch lat działalności Klaster ICT zintegrował 22 podmioty związane z branżą elektroniczną, telekomunikacyjną i nowych technologii. Dzięki zacieśniającej się współpracy możemy realnie wpływać na kierunek rozwoju tych sektorów, zwłaszcza w kontekście rynku pracy. Ta inicjatywa buduje także wizerunek miasta, które zaczyna być postrzegane jako informatyczne zagłębie Polski – zaznacza Kania.

Jednocześnie w regionie funkcjonują cenione ośrodki akademickie, chętnie współpracujące z przedstawicielami biznesu. – Na przykład jako członkowie Rady Biznesu na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim, mamy wpływ ma kształt programów nauczania i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Wspólnie z przedstawicielami uczelni opracowaliśmy serię wykładów i przedmiotów obieralnych, które doskonale uzupełniają wiedzę studentów o praktyczną wiedzę programistyczną – dodaje Kania. Te działania przyczyniają się do budowania specjalistycznych kompetencji studentów łódzkich uczelni. Dzięki temu stają się oni jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku.