Sektor finansowy inwestuje w big data, chmuręi rozwiązania mobilne

Sektor finansowy inwestuje w big data, chmurę i rozwiązania mobilne

Według najnowszych danych IDC, globalne instytucje finansowe wydały w 2015 r. 114 miliardów dolarów na big data, chmurę i rozwiązania mobilne. Oznacza to, że tylko na te trzy technologie zostało przeznaczone aż 25 proc. rocznego budżetu IT organizacji reprezentujących sektor finansowy. Jak pokazują dane, branża ta jest obecnie jednym z najważniejszych odbiorców usług IT na świecie, a Polska ważną lokalizacją obsługującą tego typu procesy.

Warszawa, 12 luty 2016 r. Już jedna czwarta budżetu firm z branży finansowej wydawana jest jedynie na trzy technologie – zarządzanie dużymi zbiorami danych (big data), chmurę obliczeniową i rozwiązania mobilne. Jak prognozuje IDC, do 2019 r. odsetek ten wyniesie aż 30 proc. Według tej firmy analitycznej powyższe inwestycje są kluczowe z punktu widzenia relacji z klientami (rozwiązania mobilne i big data), zwiększenia wydajności (chmura obliczeniowa), a także innowacyjności i usprawnień w obszarze compliance (big data). Ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii, inwestycje w IT są dla instytucji finansowych niezbędnym warunkiem utrzymania przewagi konkurencyjnej.

– Wiele z firm z sektora finansowego decyduje się na wdrażanie rozwiązań technologicznych

w modelu outsourcingowym. Co za tym idzie, branża ta jest obecnie jednym z najważniejszych odbiorców usług IT na świecie. Również Polska staje się kluczowym ośrodkiem, w którym obsługiwane są podmioty z tej branży. Znaczna część instytucji finansowych obsługiwanych w naszym kraju to międzynarodowe marki, doceniające wysokie kompetencje polskich specjalistów - komentuje Piotr Kania, Dyrektor Zarządzający, GFT Polska.

Według KPMG nasz kraj jest najatrakcyjniejszą w Europie i drugą na świecie lokalizacją w sektorze outsourcingu IT. Dwie trzecie zlokalizowanych w Polsce firm usługowych obsługuje klientów z branży.[1] Z kolei jak podaje IDC, w 2013 r. instytucje finansowe generowały prawie jedną czwartą popytu na usługi outsourcing IT świadczone w naszym kraju.

– Polski sektor zaawansowanych usług IT ma szansę na dalszy dynamiczny wzrost. Popyt będzie generowany m.in. przez konieczność dostosowania się instytucji finansowych do zmieniających się regulacji rynkowych, a także wdrażania strategii cyfrowych. Pomimo, że polskie banki znajdują się w czołówce jeśli chodzi np. o bankowość mobilną, instytucje w wielu innych krajach europejskich nadal mają przed sobą znaczną część tego typu inwestycji. Niejednokrotnie stają się one klientami firm technologicznych działających właśnie w Polsce - dodaje Piotr Kania, GFT Polska.

[1]Źródło: ABSL

 

Reference: For more information click here.

Text