Trendy w bankowości na rok 2018: pionierskie technologie dla sektora finansowego

Warszawa, 13 marca 2018 r. - Zmiany technologiczne po raz kolejny stawiają przed bankami i dostawcami usług finansowych liczne wyzwania. Cyfryzacja niesie jednocześnie ze sobą wiele możliwości stworzenia nowych modeli biznesowych i istotnych źródeł przychodów. Które technologie odegrają jednak w tym roku kluczową rolę w sektorze finansowym?

W 2018 r. ważne będą przede wszystkim innowacyjne rozwiązania informatyczne oparte na technologii blockchain, sztucznej inteligencji, chmurze i bankowości otwartej. Jako doświadczony partner technologiczny, firma GFT Technologies SE (GFT) przygląda się różnym możliwościom, włącza wymienione technologie w prace nad nowymi aplikacjami i wspólnie ze swoimi klientami napędza transformację cyfrową branży.

W 2018 r. kluczową rolę odegra blockchain, którego główny potencjał tkwi w obszarze inteligentnych umów (smart contracts). Takie inteligentne i sterowane zdarzeniami umowy automatyzują interakcje między wieloma stronami i zapewniają ich spójność z uzgodnionymi regułami. „Niesie to dla banków olbrzymi potencjał zwiększenia efektywności procesów, np. w obszarze rozliczeń papierów wartościowych, monitorowania aktywów i dokumentacji” - podsumowuje Piotr Kania, Managing Director PL.

Połączenie technologii blockchain i sztucznej inteligencji, czyli drugiej technologii, która według oczekiwań również w tym roku będzie bardzo istotna, przyniesie całkiem nowe koncepcje biznesowe. „Uwaga rynku skupi się najpierw na opartych na sztucznej inteligencji aplikacjach na poziomie interfejsu do komunikacji z klientem (chatbotach) i w obrębie automatyzacji procesów. W połączeniu z blockchainem, inteligentne maszyny i produkty będą jednak wkrótce w stanie samodzielnie zarządzać własnym tworzeniem wartości. Opracowywane są już także systemy kognitywne, które będą potrafiły generować indywidualne oferty w czasie rzeczywistym (bankowość kognitywna)” - dodaje Piotr Kania.

Rosnące zapotrzebowanie na technologie bazujące na sztucznej inteligencji w obszarze zautomatyzowanego doradztwa (ang. robo-advisory) wymusi w 2018 r. korzystanie z zaawansowanych rozwiązań opartych na chmurze prywatnej i hybrydowej. Zdaniem Piotra Kani zalety tej technologii są ewidentne: „Kompetentny dostawca usług w chmurze nie tylko oferuje niezbędną moc obliczeniową na żądanie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu oraz elastyczne możliwości oceny, lecz także może zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przez automatyczne aktualizacje oprogramowania i lepszą ochronę kopii zapasowych”.

„W tym roku znacznie wzrośnie też wpływ ekonomii platformy” - podkreśla Piotr Kania. Banki przyszłości będą dzielić swoje łańcuchy tworzenia wartości na produkty, procesy i sprzedawców. Taka bankowość otwarta, oparta na otwartej i skalowalnej architekturze (otwartych interfejsach API), może zmienić klasyczne instytucje finansowe w nowoczesne, modułowe platformy usług finansowych, które zapewnią płynną komunikację i indywidualny dostęp dla każdego klienta.