GFT tworzy w Polsce i Hiszpanii centra doskonałości ds. wdrażania technologii Guidewire i prezentuje klienta — Grupę Macif

Większa efektywność dla firm ubezpieczeniowych

GFT tworzy w Polsce i Hiszpanii centra doskonałości ds. wdrażania technologii Guidewire i prezentuje klienta — Grupę Macif

  • Nowe centra doskonałości będą zaspokajać duże potrzeby przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie i uzupełniać istniejący ośrodek we Włoszech.
  • Guidewire jest liderem rynku i jedną z najszybciej rozwijających się globalnych platform dla sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych.
  • Ponad 120 ekspertów w ośrodkach GFT w Polsce, Hiszpanii i Włoszech będzie obsługiwało ubezpieczycieli średniej wielkości i duże korporacje ubezpieczeniowe, zwłaszcza te działające na najważniejszych rynkach europejskich.
  • Grupa Macif, francuskie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, jest pierwszym klientem platformy Guidewire Cloud™ we Francji i w Europie.
  • GFT wzmacnia swoją pozycję jako partnera branży ubezpieczeniowej w dziedzinie cyfryzacji, a mając na całym świecie ok. 300 ekspertów, staje się czołowym dostawcą produktów Guidewire.

Stuttgart, 17 lipca 2019 r. — Firmy ubezpieczeniowe muszą spełnić wiele wymagań w obszarze cyfryzacji. Na rynku coraz bardziej potrzebne są produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb, a efektywność licznych procesów trzeba zwiększać przez zastosowanie automatyzacji. Potrzeby te można zaspokoić przy użyciu nowych technologii. Szczególną popularnością w sektorze ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych cieszy się platforma Guidewire InsurancePlatform™. Dlatego GFT zamierza otworzyć w Polsce i w Hiszpanii centra doskonałości ds. wdrażania technologii Guidewire, które będą uzupełniać istniejący już ośrodek we Włoszech i podstawowe centrum w kanadyjskim mieście Quebec. Ma to zaspokoić zapotrzebowanie europejskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na lokalne porady ekspertów i wysoką jakość usług w atrakcyjnych cenach. W przyszłości w nowych placówkach będzie pracować ok. 120 specjalistów, którzy zajmą się obsługą ubezpieczycieli średniej wielkości i dużych korporacji ubezpieczeniowych, zwłaszcza tych działających na podstawowych rynkach europejskich.

„Przez otwarcie centrów doskonałości ds. wdrażania technologii Guidewire w Europie ugruntujemy naszą międzynarodową strategię rozwoju i dążenia do zdobycia pozycji kluczowego partnera informatycznego w dziedzinie cyfryzacji dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych” — wyjaśniła Marika Lulay, dyrektor generalny firmy GFT. „Współpraca z firmą Guidewire zapewnia nam dostęp do nowych klientów, krajów i rynków, jest to więc sytuacja korzystna dla obu stron” — dodała.

Dowodzi tego najświeższa informacja o pierwszym kliencie platformy Guidewire Cloud we Francji i w Europie — Grupa Macif (MACIF), francuskie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, zdecydowała się zastąpić swoje dotychczasowe systemy platformą Guidewire InsurancePlatform, przekształcić przy jej użyciu całą bazę klientów i nawiązać nowe relacje z partnerami za pomocą narzędzi umożliwiających oznakowanie własną marką. Firmie GFT, która uczestniczy w programie Guidewire PartnerConnect™ Consulting, powierzono obsługę wdrożenia.

„Mamy za sobą długi proces selekcji dostawców rozwiązań do obsługi ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych we Francji. Firma Guidewire wyróżniła się na tle innych ze względu na kompletność technologii i czołową pozycję na rynku francuskim” — powiedział Yann Arnaud, szef działu produktów, aspektów ekonomicznych, wydajności i czynników ryzyka związanych z ubezpieczeniami majątkowymi i wypadkowymi w Grupie Macif. „Potwierdzeniem słuszności naszego wyboru jest choćby fakt, że we współpracy z GFT w ciągu 10 miesięcy z powodzeniem wdrożyliśmy produkty Core i Digital dla naszego segmentu silnikowych pojazdów użytkowych, uwzględniając przy tym funkcje niestandardowe”.

GFT świadczy usługi i udostępnia zasoby na potrzeby wdrażania produktów Guidewire licznym ubezpieczycielom na całym świecie od 2010 r., a od 2014 r. jest partnerem wdrożeniowym. W ramach działalności w tym obszarze firma dba przede wszystkim o strategię, doradztwo biznesowe i operacyjne, techniczne aspekty wdrożenia, migrację danych, konserwację i usługi modernizacyjne. W ten sposób GFT zapewnia kompleksowe wsparcie dla transformacji cyfrowej firm ubezpieczeniowych.

Wraz z ubiegłorocznym przejęciem przedsiębiorstwa V-NEO — kanadyjskiego dostawcy usług informatycznych dla branży ubezpieczeniowej i jednego z największych niezależnych integratorów rozwiązań Guidewire, mającego swoje główne centrum doskonałości w mieście Quebec w Kanadzie — firma GFT wzmocniła swoją specjalizację w tym sektorze. Jej międzynarodowy zespół wzrośnie na całym świecie do ok. 300 ekspertów, którzy będą rozszerzać jej globalny zasięg. Przez utworzenie w Polsce i Hiszpanii centrów doskonałości GFT ds. wdrażania technologii Guidewire (obok istniejącego już ośrodka we Włoszech) firma zwiększy swoje możliwości świadczenia usług w regionie, co pozwoli jej lepiej zaspokajać złożone, zróżnicowane potrzeby klientów w obszarze cyfryzacji. Dzięki położeniu geograficznemu centrów GFT firma nie tylko zaoferuje dogłębną wiedzę specjalistyczną i wysoką jakość usług, lecz także udostępni szybkie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i zoptymalizowane finansowo rozwiązania informatyczne dla swoich klientów bez barier kulturowych czy językowych.

Guidewire należy do najszybciej rozwijających się globalnych platform dla sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. Korzysta z niej już ponad 350 firm w ponad 40 krajach. „Jako eksperci w dziedzinie IT mamy wiedzę, niezbędne doświadczenie branżowe i zamiłowanie do technologii. Mamy też na swoim koncie wiele lat pracy w obszarze transformacji i strategii korporacyjnej oraz integracji systemów. Dlatego możemy oferować najlepsze rozwiązania i usługi” — dodała Marika Lulay.

Przez otwarcie centrów doskonałości ds. wdrażania technologii Guidewire w Europie ugruntujemy naszą międzynarodową strategię rozwoju i dążenia do zdobycia pozycji kluczowego partnera informatycznego w dziedzinie cyfryzacji dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.”
Marika Lulay CEO, GFT Technologies SE
Marika Lulay

Informacja Prasowa

GFT tworzy w Polsce i Hiszpanii centra doskonałości ds. wdrażania technologii Guidewire i prezentuje klienta — Grupę Macif

Informacja Prasowa

GFT tworzy w Polsce i Hiszpanii centra doskonałości ds. wdrażania technologii Guidewire i prezentuje klienta — Grupę Macif