Analyzing Big Data with Google Cloud BigQuery - GFT Academy

Mimo ciągłego rozwoju technologii, przetwarzanie w chmurze dopiero rozpoczyna swoją karierę w branży Big Data. Jedną z największych zalet platformy chmurowej jest to, że pozwala przyspieszyć procesy analityczne, dzięki czemu firmy mogą znacznie szybciej przeprowadzać analizy dużych zbiorów danych i tym samym szybciej otrzymywać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

O warsztatach

Celem warsztatów jest zaprezentowanie jak za pomocą hurtowni danych Google Cloud BigQuery można analizować dane oraz jak zautomatyzować proces wstępnego czyszczenia i ładowania danych do hurtowni za pomocą narzędzi takich jak Google Cloud Dataprep i Google Cloud Dataflow.

#GFTexperts: Sylwester Lewandowicz, Paweł Kubiak i Jędrzej Nowowiejski.

 

 

8 sieprnia 2018 r.

16:00 – Introduction to GCP
16:15 – GCP Setup
16:30 – Analyzing Big Data with Google Cloud stack (Cloud Storage, BigQuery, Data Studio)
17:30 – Pizza
17:45 – Automation of data preparation and load process (Dataprep, Dataflow, Cloud Functions)
19:30 – Networking