Kubernetes by OpenShift example

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty podczas których poznacie OpenShift i Kubernetes z perspektywy programisty! Zapoznacie się z najczęściej używanymi komendami oraz dowiecie się jak zbudować aplikację, która w pełni wykorzysta potencjał Kubernetesa.

O warsztatach

Warsztaty poprowadzą #GFTexperts: Paweł Bolonek, Maciej Malinowski

Wymagania:

- Podstawy sieci: np klasy CIDR, relacje między adresami IP, a maską podsieci
- Podstawy dockera: np. czym jest Dockerfile
- Podstawy protokołu HTTP: np. nagłówki
- Znajomość składni YAML

Wymagania techniczne:

- Własny komputer wraz z możliwością podłączenia do sieci WiFi
- Edytor tekstowy ze wsparciem składni YAML
Renderer plików *.md np. rozszerzenie Chrome “Markup Viewer”
- Przeglądarka internetowa
- Powłoka Bash (np: git bash, albo natywna w przypadku linuxa) wraz z komendą curl
- Klient GIT
- Uprawnienia administratora do: edycji i zmiany wpisów w pliku hosts systemu operacyjnego, możliwość edycji zmiennej PATH

30 stycznia 2019 r.

17:00 - 5 fundamentalnych filarów OpenShift i ogólne zapoznanie z systemem: Build, Image Stream, Deploy, Service, Route

17:45 - Szczegółowo: process budowania i przechowywania obrazów kontenerów

18:30  - Pizza & networking

19:00 - Szczegółowo: Process uruchamiania kontenerów i koncepcje odziedziczone po Kubernetes: Pod, Service, Route (ingress), Con

20:00 - Opcjonalnie, na prośbę uczestników - szczegółowo: Service, Route i Service Discovery