Platforma GFT do analizy danych o kliencie wykorzystuje szczegółowe dane finansowe klientów zewnętrznych, aby dopasować profil finansowy danej firmy do ponad 200 zapytań o produkty. Dzięki temu bankierzy mogą poświęcić swoją uwagę poszukiwaniu okazji związanych ze sprzedażą produktów powiązanych oraz sprzedażą kolejnych produktów istniejącym klientom. Nasza platforma do analizy danych została zaimplementowana w globalnych strukturach dwóch ważnych międzynarodowych banków. W efekcie działy ds. skarbowości i finansowania działalności oraz zespoły ds. rozwiązań dla rynków finansowych mogły porównać 50 471 klientów sektora publicznego z wykorzystaniem wszystkich wskaźników finansowych.

Oznacza to, że platforma umożliwia szybką analizę profilu finansowego wszystkich ważnych klientów z określonego kraju lub sektora. Dysponujemy przykładami pomyślnych wdrożeń oferowanego rozwiązania w wielu instytucjach z tego sektora i w podmiotach porównywalnych z Twoją firmą.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Skonsolidowane dane finansowe klienta

Istnieje potrzeba analizy szczegółowych danych finansowych klienta w celu dopasowania profilu finansowego firmy do wielu zapytań produktowych. Poprawiamy jakość analizy danych, zwiększamy wydajność poprzez eliminację manualnego wprowadzania danych.

Lokalne rozliczanie podatków

Narzędzie GFT umożliwia analizę przychodów klienta i porównanie własnego udziału z innymi instytucjami pod kątem pożyczek i udziałów w dłużnych rynkach kapitałowych. To narzędzie różni się od platformy CID, która korzysta z szerszej gamy źródeł.

Pokrycie znacznej części kosztów

Korzyści oferowane przez CID (Client Intelligence Dashboard) pokryją znaczną część kosztów prac projektowych, które należy wykonać, aby procesy obsługi klienta były zgodne z przepisami.

Dzięki informacjom dostępnym przez Client Intelligence Dashboard Twój bank ma nowe możliwości sprzedaży produktów powiązanych istniejącym klientom. Proces staje się usystematyzowany i jest oparty na zdefiniowanych regułach biznesowych.
Client Intelligence Dashboard dostarcza cennych informacji o kliencie i pozwala dostrzec okazje do zrealizowania transakcji.

Stephen Greaves Principal Consultant
ContactTeaser

Dlaczego GFT?

Innowacyjne rozwiązania analizy danych

Połączyliśmy narzędzie Client Intelligence Accelerator z doświadczeniem w obszarze konsultingu biznesowego, aby dostarczyć dopasowany i w pełni funkcjonalny produkt CID i pomóc Twojej firmie zoptymalizować relacje z klientem.

Szybkie i skuteczne rozwiązania

Oferujemy rozwiązania biznesowe do skutecznej analizy danych o kliencie. Realizowaliśmy projekty dla największych banków (Tier 1&2). Wprowadziliśmy efektywne procesy sprzedaży produktów istniejącym klientom poprzez szybką i skuteczną reorganizację.

Rozwiązania zgodne z potrzebami klientów

W GFT wykorzystujemy udoskonalony model licencjonowania oparty na standardowych technologiach branżowych i wprowadzaniu danych. Dzięki temu oferujemy rozwiązania, które zaspokajają potrzeby klientów szybciej i skuteczniej.

Code to Work: A future state vision

New Normal Research

Code to Work: A future state vision

New Normal Research