Organy regulacyjne wywierają ogromną presję na instytucje finansowe, by skłonić je do wdrożenia skutecznych programów nadzoru. Takie rozwiązania mają chronić przed przypadkami nieuprawnionego wykorzystania ważnych informacji niedostępnych publicznie.

Większość banków nie jest w stanie sprawować pełnej kontroli nad dostępem do informacji poufnych, ani zapobiegać ich wykorzystywaniu w obrocie giełdowym, ponieważ używają manualnych procesów, które są nieskuteczne, czasochłonne i kosztowne.

Stosowane obecnie rozwiązania w zakresie nadzoru generują zbyt wiele ostrzeżeń lub nie są wystarczająco zaawansowane, aby rozpoznawać zachowania wskazujące na zamierzoną próbę uniknięcia wykrycia.

Rozwiązanie GFT zostało zaprojektowane we współpracy z jednym z największych światowych banków inwestycyjnych. Zapewnia kompleksowe monitorowanie globalnej bariery informacyjnej dotyczącej obrotu akcjami, papierami wartościowymi o stałym dochodzie i notowanymi na giełdzie instrumentami pochodnymi.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Zwiększona presja regulacyjna

Ekspozycja na naruszenie regulacji prawnych dotyczących wykorzystywania informacji poufnych jest znacząca i uzasadnia potrzebę wdrożenia kompleksowego rozwiązania.

Nieskuteczność obecnych rozwiązań

Istniejące programy chroniące przed niewłaściwym użyciem niepublicznych informacji, okazują się niewystarczające. Przyczyną są m.in. luki w mechanizmach automatycznego nadzoru, brak analizy trendów oraz procesy wymagające żmudnej obsługi manualnej.

Kosztowne kary

Z doniesień komisji SEC (Securities and Exchange Commission) wynika, że w 2014 roku dzięki nowym metodom i innowacyjnemu podejściu do danych podjęto rekordową liczbę 755 postępowań egzekwujących. Zasądzone kary wyniosły 4,16 bln USD.

Brak aktualizacji systemów do nadzorowania maklerów i obrotu giełdowego, naraża na sankcje regulacyjne SEC oraz znaczące ryzyko utraty reputacji.
Rozwiązanie GFT do nadzorowania barier informacyjnych adresuje ten problem i przygotowuje dane firm do użytku, jednocześnie oferując jeden z najbardziej dokładnych przeglądów obrotu giełdowego i potencjalnie nieautoryzowanych zachowań.
Alan Morley Regulatory Compliance & Surveillance Practice Lead

ContactTeaser

Dlaczego GFT?

Praktyka GFT w obszarze zgodności z przepisami

Współpracowaliśmy z licznymi globalnymi bankami i instytucjami finansowymi, by zbadać ich potrzeby związane z nadzorowaniem rynku. Rozwiązania GFT wykorzystują bogate doświadczenie zdobyte w dziedzinie regulacji rynkowych i zgodności z przepisami.

Technologia barier informacyjnych

Nasze rozwiązanie to wynik pracy globalnego zespołu analityków, projektantów i inżynierów. Zawiera scenariusze inteligentnego wykrywania binarnego, wykrywania trendów i obejmuje listę obserwacyjną, listę restrykcyji oraz mechanizmy tradingowe.

Wyróżnienie się na tle konkurencji

Wiele rozwiązań do nadzorowania informacji pochodzących od pośredników to produkty zastrzeżone przez ich producentów i oferujące ograniczoną możliwość dostosowania ich do obsługi szczególnych środowisk giełdowych lub danych niskiej jakości.

Information Surveillance

Big Data

Information Surveillance Datasheet