GFT Regulatory Change Management Service to zestaw trzech potężnych narzędzi, które wspierają firmy w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z regulacjami.

Regulatory Document Manager dostarcza bieżących informacji na temat zmian regulacyjnych, pobierając i łącząc dane z różnych źródeł. To umożliwia firmie ocenę wpływu każdej klauzuli, oddelegowanie zadań i monitorowanie statusu.

GFT Architectural Visualiser zapewnia niezbędne połączenie między wymaganiami regulacyjnymi a procesami biznesowymi. Korzystając z analiz regulacyjnych, generuje kompleksowe wymagania biznesowe dla każdej regulacji i klasy aktywów.

Konsola Regulatory Risk Manager wykorzystuje potężny silnik workflow w celu zebrania informacji i ukazania progresji po każdym ważnym etapie. Pokazuje ona zakończone i zaległe zadania firmy.

GFT Regulatory Change Management Service pozwala firmom strukturyzować i koordynować swą odpowiedź na globalne zmiany w regulacjach.

To rozwiązanie GFT zdobyło nagrodę Banking Technology 2015 za „Najlepsze zastosowanie technologii informatycznych w dziedzinie ryzyka/zmian regulacyjnych”.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Poziom skomplikowania zmian regulacyjnych

Zwiększające się potrzeby efektywności w analizie regulacji - firmy oczekują dokumentów wymagań biznesowych najwcześniej jak to możliwe. Zmiana regulacyjna może być efektywnie wdrożona z pełną dokumentacją audytową procesu.

Jakość danych

Jakość danych odgrywa obecnie kluczową rolę, co oznacza, że CDO i funkcje zabezpieczające muszą być zgodne zarówno z celami, jak i priorytetami.

Ryzyko związane z regulacjami

Istnieje obecnie wiele skomplikowanych regulacji, które ze wzgledu na niekompletną dokumentację mogą pozostać niezauważone, co może skutkować karami i ostrzeżeniami.

GFT Regulatory Change Management Service to inteligentny sposób na koordynację zgodności regulacyjnej. Poprawia elastyczność i czas reakcji, a także zapewnia stabilne redukcje kosztów.

Połączenie eksperckich metod i światowej klasy technologii pozwala śledzić i zarządzać globalną implementacją regulacji na rynkach kapitałowych, takich jak MiFID II, EMIR, Dodd-Frank i SMR.

Paul Burleton Head of Strategy, Regulatory, Risk & Compliance

ContactTeaser

Dlaczego GFT?

GFT Regulatory Risk Manager

Rozwiązanie autorstwa GFT wizualizuje wpływ zmian regulacyjnych za pomocą konsoli oraz przeglądu statusu wszystkich regulacji wpływających na firmy.

Zredukuj poziom skomplikowania i ryzyko

Śledź stopnie ukończenia oraz aktualizacje niepełnych obszarów aby uzyskać pełną zgodność.

Rozpisanie procesów end-to-end

Istnieje możliwość wyświetlenia każdej regulacji, co ułatwia zidentyfikowanie problemów. Procesy zorientowane na działania sprawiają, że każdy użytkownik zna swój zakres odpowiedzialności.