Decydenci ds. zarządzania ryzykiem w bankach inwestycyjnych muszą się upewnić, że firmy pozostają bezpieczne i rentowne w szybko zmieniających się warunkach. W świecie, wymagającym działania w czasie rzeczywistym, typową przeszkodę w realizacji tego zadania stanowi proces analiz, który jest wciąż oparty na raportach dostarczanych mailem do decydentów.  

Platforma GFT jest naszą wizją nowej generacji  zarządzania ryzykiem dla urządzeń mobilnych.

Zaprojektowana przez projektantów z GFT User Experience (UX Practice) i zrealizowana przez technicznych specjaliów GFT’s Data Science Practice, GFT Risk Platform jest przyszłością zarządzania ryzykiem. Można ją zainstalować np. na tablecie, co pozwala decydentom na zdalne nadzorowanie najważniejszych czynników ryzyka, gdziekolwiek się znajdują.

GFT Risk Platform powstała w ramach inicjatywy UX Future State Vision” i stanowi demo(nstrację) aspiracji wobec przyszłych systemów i może posłużyć do uzyskania poparcia dla zmian strategicznych.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Spełnianie wymogów regulacyjnych

Regulacja BCBS239 dotyczy m.in. jasności i dostępności raportów ryzyka. GFT Risk Platform jest zaprojektowana z uwzględnieniem tych zasad i udoskonalona by decydenci mogli być częściej powiadamiani o kluczowych wskaźnikach.

GFT Risk Platform pomaga zarządzać ryzykiem

Platforma GFT udostępnia decydentom narzędzia, które pozwalają sprawdzać potencjalny wpływ poszczególnych działań rynkowych na rachunek zysków i strat oraz badać scenariusze warunkowe, dzięki czemu decydenci mogą samodzielnie zarządzać tym procesem.

GFT Risk Platform obniża całkowite koszty

GFT Risk Platform pozwala obniżyć całkowite koszty tworzenia raportów ryzyka w organizacji poprzez eliminację potrzeby powoływania doraźnych zespołów doradczych oraz manualnego sprawdzania i korelowania raportów ryzyka.

GFT Risk Platform udostępnia decydentom narzędzia, które pozwalają ocenić potencjalny wpływ poszczególnych działań rynkowych na rachunek zysków i strat oraz badać scenariusze warunkowe. Dzięki temu decydenci ds. zarzadzania ryzykiem mogą samodzielnie zarządzać procesem i dodatkowo zyskują platformę do współpracy (...)”
Miguel Graça Head of UK UX Practice

Dlaczego GFT?

Liderzy rynków kapitałowych

Eksperci GFT to liderzy w dziedzinie projektowania produktów ukierunkowanych na rynki kapitałowe. Dzięki ich pomocy nasi klienci zdobyli nagrody za posiadane platformy do zarządzania ryzykiem.

GFT urzeczywistnia wizje klienta

GFT udostępnia klientom zespół badaczy, którzy ułatwiają organizacjom zrozumienie przyczyn niezadowolenia użytkowników oraz specjalistów ds. analityki danych, którzy pomagają klientowi upewnić się, że posiada właściwe dane.

Spełnianie rzeczywistych wymagań

Zespół konsultantów biznesowych GFT posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla banków i instytucji rynku kapitałowego. Praca z naszymi konsultantami oznacza, że projektowane rozwiązania spełnią rzeczywiste wymagania biznesowe.

Downloads and case studies