W Polsce obserwujemy skokowy wzrost wdrożeń chmurowych w firmach. Nadal jednak "uchmurowienie" polskiej gospodarki plasuje się poniżej średniej unijnej. Wielu polskich przedsiębiorców wciąż z rezerwą podchodzi do technologii cloud computing.

Chmura jest nie tylko efektywnym rozwiązaniem w zakresie infrastruktury IT. Cloud computing wpływa na wyższą dynamikę działania danej organizacji i zwiększa jej innowacyjność.

Cykl naszych spotkań ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązań chmurowych. W przystępny i praktyczny sposób podpowiemy uczestnikom, jak należy wejść do chmury tak, aby nie zmoknąć.

Korzyści z uczestnictwa w webinarach

Spotkanie z ekspertami

Spotkanie poprowadzą eksperci, którzy o chmurze mówią językiem biznesu. To oni stoją za większością wdrożeń cloudowych w Polsce.

Wiedza na temat rozwiązań chmurowych

Podczas każdego wystąpienia opowiemy m.in. o najlepszych i najgorszych praktykach negocjowania kontraktów na usługi chmurowe.

Edukacja biznesu

Zdajemy sobie sprawę, że efektywne korzystanie z rozwiązań chmurowych to umiejętność korzystania z nich wewnątrz organizacji naszych klientów. Chętnie podzielimy się swoją wiedzą w tym zakresie.